Skip to content

Ett iss enn Krütz mem Kaal

Ne watt hatten wiar enn Schnie em Januar, unn de Iisregen woar joo amm schlemmsten dobie.

Ech bin vam ienkoopen no Huus geschliddert, wie enn Penguin emm Woppdahler Zoo. De hand joo gesaid, datt datt verhingern sual, datt man opp sieän Burenbahnhoff fällt. Deswegen hand ech datt och su jemakt. Datt soch wat kuomisch uat, denn Hingerschen watt ruut jedrückt, de Boscht iänjetrocken, enn bissken krumm wie enn aul Wieäf, watt enn Hexenschuat hätt, uan emmer langsam schluffen, de Schoken nich vann de Eard nemmen.

Ech bin noch guat nohieme gekuamen, evver de Kaal de hätt nech dodröpp jehüart unn iss längelangs opp siän Röckgrat gefaulen. Jetzt hätt he Krützping unn enn gruaten blüöen Fleck opp sian Aasch. He kann kaum luapen unn stiard miär emmer emm Wegge röm. Ma kennt datt joo, da hand de Männer enn Wiwiken, onn dann iss datt bauld als opp se stürven. Ech mott emm Kaal emmer en nieue Bettflesche maken unn inn datt Krütze stoppen.

Unn dann muast ech jo och selver datt janze Weekenend Schnie schöppen. Dee Kaal hängt emm Warmen in de Stuav und stiard henger de Gading unn iss am weestern, wo ech noch överall schäppen sual.

Ne watt han ech mech oppgerächt. För Frack hann ech enn Schieball geklütert, da konnt me sinn, watt de Kaal opp ienmol flenk wuar unn sech döckes gedüllt hätt unn verstoppt. Der hätt joo gar kieäne Molästen met demm Krütz, wenn ma su flöck ess.

Die Dreckpann hätt mech utgenotzt tem bedienen. Datt hätt nu enn Eng.  Ech hann denn Schnie noch wechjemakt unn bin dann rinn. Do soot he doch tatsächlich wedder opp demm Kannepie. Ech hann dann derektemang denn Kaal tesamenjeschröümpelt. Datt kann man nech mem Klärchen maken. Wenn datt wiar schneit dann giät de Kaal schöppen, da bin ech stianhatt.

Bis strackes, önker Klärchen

________________________________________________________________

FIisregen/Eisregen, Burenbahnhoff/dicker Hintern, Boscht/Brust, Wieäf/Weib, Schoken/Beine, blüöen/blauen, Wiwiken/Wehwechen, stürven/sterben, Gading/Gardine, weestern/zeigen, För Frack/vor Ärger, geklütert/geworfen, döckes gedüllt/schnell geduckt, Kannepie/Sofa, derektemang/direkt, tesamenjeschröümelt/zusammengestaucht.

Trackbacks

Keine Trackbacks

Kommentare

Ansicht der Kommentare: Linear | Verschachtelt

Noch keine Kommentare

Kommentar schreiben

Die angegebene E-Mail-Adresse wird nicht dargestellt, sondern nur für eventuelle Benachrichtigungen verwendet.

Um maschinelle und automatische Übertragung von Spamkommentaren zu verhindern, bitte die Zeichenfolge im dargestellten Bild in der Eingabemaske eintragen. Nur wenn die Zeichenfolge richtig eingegeben wurde, kann der Kommentar angenommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihr Browser Cookies unterstützen muss, um dieses Verfahren anzuwenden.
CAPTCHA

Standard-Text Smilies wie :-) und ;-) werden zu Bildern konvertiert.
Formular-Optionen

Die einzelnen Beiträge im "Waterbölles" geben allein die Meinung des Autors / der Autorin wieder. Enthalten eingeschickte Texte verleumderische, diskriminierende oder rassistische Äußerungen oder Werbung oder verstoßen sie gegen das Urheberrecht oder gegen andere rechtliche Bestimmungen oder sind sie nicht namentlich gekennzeichnet nebst E-Mail-Adresse, werden sie nicht veröffentlicht. Das gilt auch für substanzlose Bemerkungen ("Find ich gut/schlecht/blöd...etc."). Aus den oben genannten juristischen Gründen sowie bei längeren Texten sind auch Kürzungen nicht ausgeschlossen.

Kommentare werden erst nach redaktioneller Prüfung freigeschaltet!