Skip to content

Anzeige

Bau-Innung Remscheid Innung für elektrotechnische Handwerke Remscheid Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Remscheid
Dachdecker-Innung Remscheid Friseur-Innung Remscheid Maler- und Lackierer-Innung Remscheid Kraftfahrzeughandwerk Remscheid

Klärchen’s Geköökße opp Platt (18)

Appelkluuten mett bruoaner Botter

Zutaten:

1 Pong suure Äppel
¾ Pong Mehl
1 Ei
ian Stich Botter
½ Tasse Melk
Sault, Botter, Zucker, Zemt.

Zubereitung:

Äppel schaalen un wörpeln. Uut dem Mehl, Ei un der zerlootenen Bottder, denn Äppeln un der Melk ianen festen Diek maaken. Mit twei Leepeln Kluuten affstechen. In ieanen gruoten Pott Saultwater hitt maken. Kluuten do rinn geven und 15 Minuten trekken looten. Nit kooken.
Met nem Schüümleepel ruuthollen, awtroppen looten un met bruoaner Botter begiaten un mett Zemt un Zucker bestreuen.

Tipp.  Mett Speck anstatt Äppel un enn schönen Schloot iss datt de herzhafte Variante.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (17)

Sauerampfer-Zoppe

Zutaten:

¾ Pong Sauerampfer
3 Earpel
gätt Botter
gätt Sahne
1 ½ l  Gemüas-Brüah
Sault Peffer.

Zubereitung:

Klian geschniadenen Sauerampfer in der Botter im Pott aandünsten. Ständig rüahren, damet he nich am Pott klewen blievt. Wenn de Bläder gätt terkookt sind, Gemüas-Brüah togiaten, oppkooken und klian geschniadene Earpel bie donn. Saulten Peffern un ca. ½ Stond kooken looten. Mit Sahne benden.

Tipp.  Ianlage: Wuarscht, odder Ei. Ech hann Sauerampfer eem Gaarden.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (16)

Riewelsbrie

Zutaten:

¾ l Melk fetteg mett Rahm
oder gätt Sahne
1-2 Fualbalgs-Earpel (gruote)
Sault
gätt Zucker.

Zubereitung:

Melk oppkooken, de Earpel schäälen un över demm Pott riewen unn in de Melk trekken looten, nitt miar kooken. Mett Saul un gätt Zucker affschmakken.

Tipp:

Tipp:
De Zoppe mutt fian glubberig sinn, och kault lecker.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (15)

Keärnemelksbrie

Zutaten:

1 l Bottermelk (Keärnemelk)
1 EL Zucker
gätt Mehl
gätt Botter
dobie noh Geschmack:
Rosing oder Obst oder Zucker un Zemt.

Zubereitung:

Mehl met der Bottermelk ganz glatt rüöhren. Zucker dobie un oppkooken looten, dobie ständig rüöhren, sonst bakkt de Melk aan.
Rosing mitkooken looten. Obst (Pruomen, Kiarschen u.ä.) extra kooken un donoh zur Zoppe geven. Tomm Eng gätt Botter opp der Zoppe zergonn looten.

Tipp: Fian emm Sommerdag, erfrischend.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (14)

Muorenzoppe/Muorenpott

Zutaten:

250 g Rindfliasch, 1 kg Muoren, 1 gruoten Olk, ¼ l Fliaschbrüohe, 1 suuren Appel, 1 Prise Zucker, Sault, Peffer, Majoran, 1 Bund Petersillich, 1 Zehe Knobloch.

Zubereitung:

Man güvt dat Rindfliasch int kookende Waater/Fliaschbrüohe und lött datt ca. 30 Min Menüten trekken. Denn Olk, de Muoren und denn Appel in Wörfel schniaden und to dem Fliasch gewen. Nach Geschmaak würzen. De Muorenzoppe im geschlossenen Pott gar wäären looten, bii klianer Flamme. (passt opp, datt gütt schiar enn Brandenburger) Wenn de Fliaschbrüöhe verkookt iss, füllt man hiates Water noh. De Muorenzoppe soll nich schwemmen sondern eher drüach serviert wäaren.

Tipp: Fianschmecker wie wiär nähmen enn Knoblochzeh opp enn Gaffel und trekken datt duar de Muarenzoppe. Lecker dobie iss enn kräftiges Bruot.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (13)

Pruhmentate /
Pruhmenkuoken bergesch

Zutaten:

500 g Mehl
1 Ei
50 g guote Botter
50 g Zucker
1/3 l Melk
50 g Hefe odder Backpolver
2-3 kg fresche Pruhmen
Zucker und Zemt

Zubereitung:

Man knetet ut Mehl, Ei, Zucker, Botter und Melk ianen Dieak un vermescht enn mett Hefe odder Backpolver, rollt enn platt uut und düart enn opp datt gefettete Backblech. Dann belecht man denn ganz mett denn entsteinten Pruhmen und düart dann Blech in denn Backowen. De Backtied beträcht je nach Owen unn Hette iane bös angerthalv Stungen. Es de Pruhmentate gar, nemmt man see ut demm Owen und bestreut enn zackech mett Zucker unn Zemt.

Tipp: Lottet enn affküahlen vürem eeten, sonst gött ett Buckkniepen odder Buckping.

Enn kuomischen Käerl

Ech hand schon lang nix miär von miär hüaren looten. Ett ess ever och te warm för us. Överall es ett am verdrüegen, de Wieas es en Wüaste un de Büam looten schon de Bläder fallen wie em Hervst. Ech woar desse Dag im Rothuas unn do woar ett warm wie enne gruote Sauna. Do kuam mir ianer in ner kotten Buxe entgegen. Hengen hät he noch ett Driethüskespapier kläwen. Ech sach verschamt zu emm, datt he watt hengen ruut hängen har, doo seet de Raderdoll doch, och da kümmt enn Fax aan, un bedankt sech bie mir. Datt mutt de Hetzde sin.

De Kaarl hätt us nieuerdengs en Soda Sträm jehollt, damet he nech alle fottlangs een enn Getränkeladen ieankoopen muss. Doo mut man nur noch de Gasspatroan wehseln. Zappen muss man am Waterpött. Kian Krützschmerzen miar vam schleppen. Schloopen kann man joo och nit miar biear de Hetzde. De Miefquirl löppt sech hett unn ett wüard doch nech kaulder. Ett ess nitt plasierlech.

Ett wüard Tied datt ett wiar anstängig räähnt im Remscheed, denn dann füalt sech de Remscheder wedder rechteg in sianem Element. Drai Dag Regen, dann ess he wiar am mekkeren, datt wiar doch en schleiten Suomer hand desse Joar.

Vörige Weeke send de Kaarl un ech opp de Alleestroote un wualen en besken Kledaasch huolen. Wiar wooren emm Alleecenter un doo soogen wiar emm. Sonn kuomeschen Käerl. De Ongerlippe hätt he watt füarstonn unn kiaken düart he dann de Melk gremmeln där. De Kaarl seet datt he denn kennt, denn nennt man in Remschedd ianfach „miar räähnt ett in de Mual“.

Ech muat emmer widder hin kieken, ett ess ja doch en armen Kearl de „miar räähnt ett in de Mual“. De Kaarl seet, he ess als Keng utt em Kengerbett jefallen unn hätt ianen am Timmelten. Joo so soch he och uut.

Wiar send dann in den C.A. jegangen unn hand nach enn nieue Kledaasch för denn Kaarl jekieken. Opp ianmohl stand de „miar räähnt ett in de Mual“ nevem dem Kaarl unn sabbelt un sabbelt. De Kaarl wiat ja nitt wie emm jeschieat. He es reihts öm de Kledaasch Ständer unn de „miar räähnt ett in de Mual“ hengerher. De Kaarl krecht ett zuvöll un ess dann lenks öm de Kledaasch Ständer. Unn he wedder hinger dem her. Verstangen har he denn nech. Jo Jo seet de Kaarl emmer unn woar wedder opp die Flocht. De hätt denn Kaarl dur den janzen C.A. gejacht. Datt kömmt davon, wenn man sech över arme Lütt lustich makt. Ech kuan mech för lachen kaum noch haulen.

De Kaarl konnt an dem Dag gar nix miar ieankoopen, he woar fix un feddich, unn kenn nu jeden Wenkel emm C.A. Dat woar de gereihte Strofe för sian Schengerei över den „miar räähnt ett in de Mual“. 

Bös Strackes, önker Klärchen

Klärchen’s Geköökße opp Platt (12)

Wolbernzoppe

Zutaten:

500 g Wolbern (Waldbeeren)
3 EL Zucker
3 EL Water
1-2 Zwiebäcke

Zubereitung:

De Wolbern verlesen, wäschen unn opp enn Sieb gewen. Sind see affjetrofft, gibt man see in enn Pott mett dem Water, denn Zucker und de geriewenen Zwiebäcke. Unger ständigem Rüöhren kocht man de Wolbernzoppe wiak. Donoh füllt man see tem Awküöhlen in enn Schöttel.

Tipp: Erfrischend emm Suomer mett süate Schlachsahne owendropp oder Vanillezaus.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (11)

Puffertskuoaken/
Peädsköttel

Zutaten:

2 Eier
1 TL Sault
3 EL Zucker
500 g Mehl
3/8 l Melk
1/8 l Water
1 Päck Backpolver
2 Äppel
250 g Rosinen

Zubereitung:

Van denn twei Eiern werden Witt un Geel getrennt. De Eigeele verrührt man mett 1 TL Sault und 3 EL Zucker. Noh un Noh rührt man nu en Pong Mehl, 3/8 l Melk und 1/8 l Water dobie. Datt Eiwitt schleit man zu Schnia und rührt ett vürsechteg tesamen mett demm Backpolver unger die Restmasse. Zuletzt gütt man kliane Appelstücker un de Roseng unger den diak. Nochens düchteg verrühren.

Dann de Peädsköttel  von biaden Seiten goldbruun in den Pann mett ordentlech Fett uutbakken.

Tipp: Wir eeten die Köttel mett Appelkraut odder mett terlotener Botter un Zemt und Zucker noch warm.

Klärchen’s Geköökße opp Platt (10)

Original bergeschen Opgesatten

Zutaten:

200 g schwatte Kränten (Johannisbeeren)
105 g witten Drenkzucker (Kandis)
½ Vanilljestangk
1 Flasche bergeschen Klooren (ever enn ordentlechen)

 

Zubereitung:

De Kränten propper maken un in de ledege Flesche stoppen. Zucker unn Vanilljestangk dobie unn mett dem Klooren oppfüllen. En paar Weeken trekken looten, evver därtöschen ens rüsselen.

Tipp: net so föll koaren.